Nenechajte si ujsť

Amoro Džíves - Náš deň

Pozývame....

viac

Podduklianske osvetové stredisko ponúka

viac

Kino Dukla ťa pozýva na premietanie cez týždeň

Dobrý film už aj v stredu.

viac

Zľavy na bazén pri ZŠ 8.mája

viac

Kalendár športových podujatí

Nechceš chýbať na žiadnom z tvojich obľúbených športových podujatí? Tu sa dozvieš aká aktivita sa chystá.

viac

Boje v Karpatoch 1914 - 1915

Pozývame na výstavu do SNM - MUK vo Svidníku

viac

Aktuality

Stretnutie s poslancom NR SR Martinom Feckom
31. 03. 2015 | V sobotu 28. marca 2015 navštívil naše mesto poslanec NR SR Martin Fecko, ktorý sa stretol s primátorom mesta Jánom Holodňákom. Na stretnutí sa rozprávali o témach pozemkov, poľnohospodárstva, ciest, životného prostredia, ROEP a ďalších témach, pretože Ing. Martin Fecko je predsedom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.viac
Učitelia slávili svoj deň
30. 03. 2015 | V piatok 27. marca 2015 pozval primátor mesta Ján Holodňák pedagógov zo základných škôl, materských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času na oslavy Dňa učiteľov. V Dome kultúry vo Svidníku privítal primátor mesta pedagógov a poďakoval sa im za ich činnosť a zaželal im mnoho úspechov v náročnej práci. Vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu pedagóga pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a spolu s vedúcou odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Vierou Dercovou potom ocenili vybraných pedagógov z každej školy.viac
Mládežníci hrali v Strzyżówe
27. 03. 2015 | V piatok 20. marca 2015 sa v partnerskom meste Strzyżów uskutočnil koncert Mocne Granie „Art Happening“. Bolo to prvé podujatie v rámci projektu „Polsko-Słowacki Jarmark Kulturalny”, ktorý je realizovaný Gminou Strzyżów a mestom Svidník. Na podujatí vystúpili dve skupiny zo Svidníka a dve skupiny zo Strzyżówa.viac
Turisti z Krosna vo Svidníku
26. 03. 2015 | Do Svidníka zavítali na pozvanie primátora mesta Jána Holodňáka turistickí sprievodcovia z turistického oddielu PTTK Krosno, aby privítali jar u nás. Hostiteľom bol aj náš turistický oddiel KST Doliny a Hory a Andrej Slivka. Na mestskom úrade im primátor Ján Holodňák, ktorý im predstavil naše mesto i región. Turisti potom navštívili gréckokatolícky a pravoslávny chrám, Vojenské historické múzeum, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry aj galériu Dezidera Millyho.viac
Návšteva prezidenta vo Svidníku
20. 03. 2015 | Vo štvrtok 19. marca 2015 zavítal na návštevu Svidníka prezident SR Andrej Kiska. Pred mestským úradom ho privítal primátor Ján Holodňák chlebom, soľou a kyticou kvetov. Prezidenta čakalo pred mestským úradom mnoho detí, žiakov i obyvateľov mesta, s ktorými sa pozdravil, podal ruku i odfotografoval sa.viac
Ocenenie pre Vlastu Lažovú a Alexandra Hrica
19. 03. 2015 | Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea prijal primátor mesta Ján Holodňák Vlastu Lažovú a Alexandra Hrica. Obom dlhoročným pedagógom poďakoval za ich prácu vykonávanú kvalitne, na vysokej odbornej úrovni, za prácu, ktorú vykonávajú s láskou a sú jej celý život oddaní. Zaželal im ešte mnoho úspechov, šťastia a zdravia a odovzdal im Cenu primátora a kyticu kvetov. Obom pedagógom blahoželala aj vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Viera Dercová.viac
Východoslovenský kraj bude zastupovať aj náš prednosta
13. 03. 2015 | Vladimír Šandala zvolený za člena rady Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy (APUMS) v SRviac

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.